Kinderopvang

Opvang.Vlaanderen

Ouders met kinderen tussen 0 en 3 jaar kunnen voor hun zoektocht naar kinderopvang vanaf heden terecht op het platform van Opvang.Vlaanderen.

Surf naar opvang.vlaanderen/lochristi en vind er eenvoudig een overzicht van alle kinderdagverblijven en onthaalouders in Lochristi. Aan de hand van een eigen account kan je rechtstreeks je aanvraag doen bij de gewenste opvanginitiatieven.

Aangezien meer dan de helft van de Vlaamse gemeenten ondertussen aangesloten zijn bij Opvang.Vlaanderen, heb je als ouder ook de mogelijkheid om buiten de gemeentegrenzen om een opvangplekje te zoeken.

Bij vragen kan je terecht bij de jeugddienst, via het mailadres jeugdwelzijn@lochristi.be, of je neemt contact op met het Sociaal Huis, via info@ocmwlochristi.beof 09 355 93 09.


Onthaalouders & -initiatieven

Als onthaalouders en kinderdagverblijf moet je steeds meer voldoen aan allerlei verplichtingen, b.v. op het vlak van veiligheid. Als steuntje in de rug geeft het gemeentebestuur twee subsidies:

  • Een eenmalige starterssubsidie voor startende kinderopvanginitiatieven
  • Een jaarlijkse werkingssubsidie voor bestaande initiatieven.

Zo willen we het aantal plaatselijke kinderopvanginitiatieven en de kwaliteit ervan verhogen. Info over de procedure & toekenning.


Lokaal Overleg Kinderopvang

Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) nodigt alle personen uit die betrokken zijn bij de (buitenschoolse) kinderopvang, zoals dit opgenomen is binnen de Vlaamse regelgeving. Het LOK monitort de kwaliteit van de kinderopvang en speelt in op lokale vragen en/of noden. Het LOK komt minstens 2x per jaar samen.

Meer info nodig? Bel naar 09 355 65 66 of mail naar jeugdwelzijn@lochristi.be

Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie