Jeugdraad

De Jeugdraad is een toffe verzameling van jongeren die in een jeugdvereniging zitten, jongeren van de jeugdhuizen, speelpleinwerking, scholen, enz., maar dit is ook voor jongeren die niet in een jeugdvereniging zitten!

Wat doet de jeugdraad nu eigenlijk?

Samen een bruisende en dynamische groep vormen die vol enthousiasme de belangen van de Lootse jeugd behartigt! 
Dat is het hoofddoel van een jeugdraad! 
De jeugdraad geeft adviezen aan het gemeentebestuur over alles wat de jeugd (kinderen en jongeren) aanbelangt, organiseert zelf activiteiten voor de jeugd, buigt zich over problemen en behoeften in het jeugdwerk, enz.
Zij zorgen ervoor dat jullie jongeren je thuis voelen, geïnspireerd worden en actief zijn binnen je eigen gemeente.

 Waaruit bestaat het dagelijks bestuur?

Het dagelijks bestuur bestaat uit een vijftiental enthousiaste jongeren die zich willen verdiepen in het jeugdbeleid. 

Maandelijks komen ze samen en bereiden ze de jeugdraadactiviteiten voor, bepalen de agenda van de algemene vergadering, denken inhoudelijk na rond allerhande jeugdthema's, werken bepaalde zaken verder uit in kleine werkgroepen (bv. WG fuifbeleid, WG jeugdinformatie, WG tienerwerking), enz. 

De algemene vergadering van de Jeugdraad komt drie keer per jaar samen. 
Tijdens deze vergadering zijn alle Lootse jeugdverenigingen, scholen, politieke strekkingen en jongeren die niet tot een vereniging behoren, vertegenwoordigd. 
Hier worden belangrijke jeugditems besproken, activiteiten voorgesteld, informatie uitgewisseld, enz.

Contact

Voorzitter: Simon Bonne, Hellestraat 25, 9080 Lochristi, jeugdraad@lochristi.be  

Secretaris: Christoff Van Acker, Koning-Albertlaan 29b, 9080 Lochristi, jeugdraad@lochristi.be, 09 355 65 66

Penningmeester: Eva Debolle en Noah De Coster

Ambassadeurs: Eva, Quinten, Jana, Lien, Demi, Angie, Colien


Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie