Jeugdraad

De Jeugdraad is een toffe verzameling van jongeren die in een jeugdvereniging zitten, jongeren van de jeugdhuizen, van speelpleinwerking, van scholen, enz. Dit is natuurlijk geen vereiste. Ook jongeren die niet in een jeugdvereniging zitten - we noemen ze vrije jeugd, zijn meer dan welkom!

Wat doet de jeugdraad nu eigenlijk?

Het hoofddoel van een jeugdraad is om een bruisende en dynamische groep te vormen die vol enthousiasme de belangen van de Lootse jeugd behartigt!
Daarnaast geeft de jeugdraad adviezen aan het gemeentebestuur over alles wat de jeugd (kinderen en jongeren) aanbelangt, organiseert zelf activiteiten voor de jeugd, buigt zich over problemen en behoeften in het jeugdwerk, enz.
Zij zorgen ervoor dat jullie jongeren je thuis voelen, geïnspireerd worden en actief zijn binnen je eigen gemeente.

Waaruit bestaat het dagelijks bestuur?

Het dagelijks bestuur bestaat uit een dertigtal enthousiaste jongeren die zich willen verdiepen in het jeugdbeleid.

Maandelijks komen ze samen en bereiden ze de jeugdraadactiviteiten voor, bepalen de agenda van de algemene vergadering, denken inhoudelijk na rond allerhande jeugdthema's, werken bepaalde zaken verder uit in kleine werkgroepen (bv. WG fuifbeleid, WG jeugdinformatie, WG tienerwerking), enz.

De algemene vergadering van de Jeugdraad komt twee keer per jaar samen.
Tijdens deze vergadering zijn alle Lootse jeugdverenigingen, scholen, politieke strekkingen en jongeren die niet tot een vereniging behoren, vertegenwoordigd.
Hier worden belangrijke jeugditems besproken, activiteiten voorgesteld, informatie uitgewisseld, enz.

Contact

Voorzitter: Merlijn Vercaemer, jeugdraad@lochristi.be

Ondervoorzitter: Jana Denoyel

Secretaris: Lies van der Wouden, Koning-Albertlaan 29b, 9080 Lochristi, jeugdraad@lochristi.be, 09 355 65 66

Leden van het Dagelijks Bestuur: Jari, Kaat, Lars, Sara, Febe, Luna, Jarne, Lien, Louise, Seline, Seppe, Simon B & Simon N.

Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie