Voor- en naschools busvervoer

Busvervoer

Hieronder vindt u meer informatie over de regeling van het voor- en naschoolse busvervoer. Dit busvervoer is enkel mogelijk voor kinderen die op volgende scholen zijn ingeschreven: GBS Lochristi, GBS Beervelde, VBS Sint-Jozef, VBS De Sprankel, VBS Sint-Elooischool. De andere scholen van Lochristi hebben eigen afspraken rond busvervoer. De busritten worden opgesplitst in verschillende routes en worden door verschillende instanties georganiseerd. Hier kan u terugvinden voor welke rit u waar terecht kan.

Busvervoer via Ferm Kinderopvang

Ferm Kinderopvang Lobos

Voor de kinderen van Ferm Kinderopvang Lobos (voormalig Stekelbees Lobos) is er van school naar de kinderopvang, voor de avondrit, uit de voorziening zelf een naschoolse busregeling op poten gezet. Ferm Kinderopvang staat zelf in voor deze organisatie. De voorschoolse ochtendrit verloopt via het gemeentelijk busvervoer. (Die informatie vindt u hieronder) Voor vragen over deze busregeling kan u contact opnemen met Ferm Kinderopvang Lobos door te bellen naar 09 355 55 34 of door te mailen naar bko.lochristi@samenferm.be.

Ferm Kinderopvang Zeveneken, Zaffelare en Beervelde

Voor de verplaatsing van de kinderen die in Ferm Kinderopvang Zeveneken, Zaffelare en Beervelde vertoeven, is er geen busregeling. Zij doen de verplaatsing tussen de opvang en school te voet. Dit onder begeleiding van de begeleiders van Ferm Kinderopvang of van de leerkrachten van de school. Voor vragen over deze regeling kan u contact opnemen met Ferm Kinderopvang door te bellen naar 09 355 55 34 of door te mailen naar bko.lochristi@samenferm.be.

Gemeentelijk voor- en naschools busvervoer

Dit busvervoer staat in voor de kinderen die thuis worden afgehaald en teruggebracht. De onderstaande informatie is ook van toepassing voor de kinderen die 's ochtends vanuit Ferm Kinderopvang Lobos naar school worden gebracht. We voorzien 2 busritten.

Bus 1: Zaffelare, Zeveneken en Beervelde

Bus 1 is voor de kinderen die wonen en naar school gaan in Zaffelare, Zeveneken en Beervelde en thuis willen opgehaald en afgezet worden. Deze route wordt zowel 's ochtends, voor school, als 's avonds, na school gereden. De kinderen op deze bus worden begeleid door busbegeleidster Carine.

Bus 2: Lochristi centrum

Voor de kinderen die wonen en naar school gaan in Lochristi centrum, alsook voor de kinderen die van Ferm Kinderopvang Lobos naar school in Lochristi centrum moeten gebracht worden. Voor de naschoolse ritten is deze route enkel voor de kinderen die in Lochristi centrum wonen en 's avonds naar huis worden gebracht. De kinderen op deze bus worden begeleid door busbegeleidster Ruth.

Registratie gemeentelijk voor- en naschools busvervoer

Kinderen die gebruik maken van het gemeentelijk voor- en naschools busvervoer, moeten hiervoor geregistreerd worden. Zonder registratie is het niet mogelijk om gebruik te maken van dit busvervoer. Na het registreren wordt u via e-mail op de hoogte gebracht of het al dan niet mogelijk is om gebruik te maken van het busvervoer. Dit moet per kind apart bekeken worden. Een busaanvraag indienen moet tijdig gebeuren en niet de dag voordien!

Registreren kan via dit aanvraagformulier.
* Voor de route om 's avonds van school naar Ferm Kinderopvang Lobos te gaan, moet er contact opgenomen worden met Ferm Kinderopvang en niet via dit aanvraagformulier. (Zie uitleg hierboven)
Indien u gebruik wenst te maken van het gemeentelijk voor- en naschools busvervoer EN van Ferm Kinderopvang (na school), moet u registreren via beide systemen. Dus zowel via bovenstaand aanvraagformulier als via Ferm Kinderopvang zelf.

Tarieven

Het gemeentelijk voor- en naschools busvervoer is betalend en worden gefactureerd via de gemeente van Lochristi. Dit zijn de tarieven:

Prijzen/ trimester

Eerste kind

Tweede kind

Derde kind

Vierde kind

Volledig abonnement

€50

€37.5

€25

€12.5

Half abonnement

€25

€18.75

€12.5

€6.25

Sporadisch abonnement

€12.5

€9.38

€6.25

€3.12

  • Trimester 1 loopt van september tot de kerstvakantie. Deze factuur komt via de boekentas bij de ouders terecht.
  • Trimester 2 loopt van na de kerstvakantie tot de paasvakantie. Deze factuur komt ook via de boekentas bij de ouders terecht.
  • Trimester 3 loopt van na de paasvakantie tot aan de zomervakantie. Deze factuur wordt via de post verzonden.

Meer info?

Contacteer de jeugddienst: 09 355 65 66 of via busvervoer@lochristi.be.

Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie