Joeplazomer 2022

We hopen dat deze 'vragen en antwoorden' in 2022 niet meer van toepassing zijn. We laten ze uit voorzichtigheid nog even staan en updaten in februari opnieuw.

Het is in ‘coronatijden’ niet mogelijk om speelpleinwerking te organiseren zonder te weten hoeveel kinderen er richting Joepla komen. Daarom is inschrijven voor een speelpleindag ook in zomer 2021 nodig. Alle speelpleindagen staan als aparte activiteiten op de gemeentelijke webshop. Alle speelpleindagen voor zomer 2021 staan online. De dagen werden als volgt benoemd: Joepla donderdag 1 juli, Joepla vrijdag 2 juli, Joepla maandag 5 juli, ... Geen stress, wij garanderen iedereen die op voorhand inschrijft een plaatsje. Let op, inschrijven kan telkens maar tot woensdagochtend 10u voor de speelpleindagen van de daaropvolgende week.

Mijn kind is ziek, wat nu? (verduidelijkt op 6 juli 2021)

We vragen uitdrukkelijk om bij de minste symptomen thuis te blijven. Onze procedure met betrekking tot zieke kinderen werd aangescherpt.

 • Ofwel is er geen doktersbezoek. Het kind moet 3 dagen symptoomvrij zijn vooraleer er terug deelname aan het aanbod mogelijk is.
 • Ofwel is er wel een doktersbezoek. Het kind moet 24u symptoomvrij zijn + goedkeuring dokter vooraleer er terug deelname aan het aanbod mogelijk is.

Moet ik op voorhand inschrijven (verduidelijkt op 6 juli 2021)

Ja we vragen met aandrang om op voorhand in te schrijven. Op woensdagochtend (10u) worden de inschrijvingen voor de 5 activiteitsdagen van de volgende week afgesloten. Concreet: op woensdag 7 juli (10u) sluiten we de inschrijvingen af voor activiteitsdagen 12, 13, 14, 15, 16 juli. We doen dat omdat wij zelf op woensdag een volledige dag focussen op het indelen van bubbels, rekening houdend met broers, zussen, kleuters, tieners, vriendjes, kampen, kinderopvang, ... Op donderdag versturen we dan de info over de bubbels (ingang, uitgang, afspraken, ...) naar de ingeschreven kinderen.

Wat is de noodprocedure (aangevuld sinds 28 juni 2021)

Een mooie visuele voorstelling van de noodprocedure vind je hier terug. Bij kinderen die maar een halve dag aanwezig zijn nemen we het vieruurtje als 'tafelmoment', voor het benoemen van de hoogrisicocontacten.

Kan ik ergens het grondplan bekijken, zodat ik een zicht krijg op de verschillende bubbels en ingangen? (aangevuld sinds 28 juni 2021)

Je kan onderaan deze pagina het grondplan bekijken. Iedereen die ingeschreven is krijgt via mail concrete info over de bubbel en de in- en uitgang van de bubbel.

Gaat de OPEN SPEELPLEINDAG door? (aangevuld sinds 23 juni 2021)

De Open Speelpleindag (9 juli) kan door COVID-19 en bijhorende maatregelen niet doorgaan.

Ik zoek een lijst met risicogroepen, waar vind ik die? (aangevuld sinds 16 juni 2021)

Een lijst met risicogroepen vindt u hier. Bij vragen of twijfel over deelname aan de speelpleinwerking neemt u contact op met huisarts.

Heb ik een login nodig op gemeentelijke webshop?

Kinderen die naar het speelplein komen hebben een login nodig. Maak op voorhand per gezinslid een login aan via onze gemeentelijke webshop www.lochristi.be/activiteiten.

Hoeveel plaatsen voorzien jullie dagelijks?

We voorzien voor elke speelpleindag 250 plaatsen die online gereserveerd kunnen worden. We voorzien aan de poort nog 20 plaatsen, voor wie last minute toch echt nood heeft aan een dagje Joepla. Geen stress, indien alle plaatsen op voorhand worden ingenomen, dan zullen wij de online plaatsen met enkele plaatsen uitbreiden, op de dagen waar nodig.

Aangevuld sinds 26 juni 2021: We verduidelijken graag dat er aan de poort maar 20 plaatsen verdeeld kunnen worden. Het is dus niet zo dat vrije plaatsen van de webshop daar nog bovenop komen. Dat heeft met bubbels en organisatie te maken. We vragen daarom met aandrang om op voorhand in te schrijven.

Tot wanneer kan ik inschrijven?

Inschrijvingen zijn verplicht en zullen telkens een week op voorhand, op woensdag (10u), afgesloten worden, voor de volledige week die volgt. Concreet: op woensdag 23 juni sluiten we inschrijvingen voor de dagen van 1 t.e.m. 2 juli af, op woensdag 30 juni sluiten we de inschrijvingen voor de dagen 5 t.e.m. 9 juli af, enzoverder.

Moeten kinderen een medische fiche invullen vooraleer ze naar Joepla gaan?

Alle bezoekers en animatoren moeten vóór deelname aan het aanbod een ingevulde medische fiche bezorgen aan de jeugddienst.

U kan die gemakkelijk hier online invullen. Als dat online niet lukt voor u, bel even naar de jeugddienst (09 355 65 66) en dan helpen wij u verder.

Hoe werken jullie de bubbels uit?

* We gingen aan de slag met cijfers van speelpleinzomer 2019.

 • Gemiddeld aantal kinderen: 285
 • Gemiddeld aantal verschillende kinderen: 532
 • Gemiddeld aantal animatoren per dag: 28
 • Grootste aantal kinderen per dag: 396
 • Grootste aantal verschillende kinderen per week: 658

* Voortgaand op die cijfers mikken we voor zomer 2021 wekelijks op ongeveer 6 bubbels: 1 kleuterbubbel, 1 tienerbubbel, 4 bubbels middengroep.

* In een bubbel kunnen tot 100 verschillende kinderen (exclusief begeleiding) op weekbasis.

* In de drukste week (5-9 juli 2021) houden we er rekening mee om een extra bubbel op te starten bij de middengroep, indien nodig.

* De 100 kinderen van een bubbel zullen niet dagelijks aanwezig zijn, maar een kind dat bijvoorbeeld enkel op maandag en vrijdag komt, zal wel de volledige week een plaats innemen binnen een bubbel.

* De weekbubbels van week 1 zullen niet dezelfde zijn als die van week 2, 3, 4 ... Dat laten de maatregelen toe.

* We zullen bij de indeling van bubbels de leeftijdsjaren als leidraad nemen, waardoor de bubbels toch voor een deel een gelijkend publiek zullen hebben.

* Sommige bubbels zullen niet naar leeftijdsjaren ingedeeld worden, maar een bubbel vormen omdat ze samen een Joeplakamp of sportkamp volgen of ’s ochtends al een bubbel vormen bij de kinderopvang.

* Wij organiseren 1 kleuterbubbel op kleuterschool GBS Lochristi, 1 tienerbubbel in een containerklas van GBS Lochristi en 4 bubbels op locatie Orphanimo.

* Voor elke bubbel zal binnen- en buitenruimte voorzien worden.

* Bubbels onderling vermijden contact met elkaar.

Wordt er binnen de bubbels rekening gehouden met vriendjes?

Bij de inschrijving via onze webshop kan je als opmerking meegegeven met welke vriendjes we rekening moeten houden. We vragen wel op voorhand onderling af te spreken met die vriendjes om te vermijden dat wij op zoek gaan naar namen van kinderen die niet naar Joepla komen.

Wat met broers en zussen?

Broers en zussen zitten best in dezelfde bubbel aangezien ze ’s avonds ook in hun gezinsbubbel contact hebben. Indien het leeftijdsverschil zo groot is dat het te veel impact heeft op de werking kan hiervan afgeweken worden volgens de maatregelen. Voor kleuters die naar de kleuterbubbel gaan en tieners die een eigen tienerbubbel vormen, zullen wij hiervan afwijken.

Hoe pakken jullie de kleuterwerking aan?

Kinderen met geboortejaar 2017 en 2016 horen bij de kleuters. Andere zomers laten we hen de keuze tussen kleuters of middengroep, nu zal dit niet mogelijk zijn. Kinderen met geboortejaar 2015 krijgen wel de keuze. Zij zullen op voorhand gecontacteerd worden, zodat wij op voorhand de bubbels kunnen indelen.

Moeten kinderen mondmaskers dragen binnen de bubbel?

Binnen bubbels is contact met elkaar mogelijk. Er moet geen afstand gehouden worden tussen de kinderen en begeleiders van eenzelfde bubbel en er moet geen mondmasker gedragen worden. Dat geldt voor kleuters, kinderen, tieners en animatoren.

Zijn er momenten waarop er mondmaskers gedragen moeten worden?

Als er buiten de bubbel contact is met externen en fysieke afstand houden niet mogelijk is, dan moet +12 verplicht een mondmasker dragen. We vermijden contact met externen en indien dat uitzonderlijk wel nodig zou blijken (dokter, ouder, collega, leverancier, …) dan zal dit met fysieke afstand georganiseerd worden. Indien dat niet kan, dan voorzien wij een mondmasker waar nodig. Voor busvervoer (zie verder) is een mondmasker verplicht, voor iedereen.

Wat met hygiënemaatregelen?

Extra de handen wassen, hoesten in de elleboog, niezen in een papieren zakdoek: dat blijft ook op het speelplein nodig. We voorzien enerzijds het nodige materiaal en anderzijds de nodige pictogrammen, zodat het voor iedereen duidelijk is.

Wat met busvervoer?

Wij laten busvervoer naar Joepla en naar huis doorgaan en meerdere bubbels kunnen samen op de bus. Omdat we afstand houden niet kunnen garanderen moeten we mondmaskers verplicht maken voor iedereen, dus ook voor kinderen jonger dan 12 jaar. Wanneer de kinderen neerzitten op de bus, mogen ze het mondmasker afzetten.

 • Tieners kunnen aansluiten bij de tienerbubbel als ze met de bus komen.
 • Kinderen die combineren met de kinderopvang kunnen met de bus naar huis ’s avonds, maar moeten het zeker melden ’s ochtends bij de kinderopvang!
 • Kinderen die combineren met een Joeplakamp kunnen met de bus naar huis ’s avonds, maarmoeten het zeker melden ‘s ochtends bij het onthaal van het kamp!

Wat als we op voorhand inschrijven maar kinderen niet kunnen komen op de dag zelf?

Alle begrip als dat gebeurt bij iemand bij wie goed gepland had en bij wie plots onvoorziene omstandigheden roet in het eten gooien. We beseffen dat zo’n zomeragenda een hele klus is. We hopen dat wij zo snel mogelijk verwittigd worden via speelpleinjoepla@lochristi.be. We hopen dat we dit zoveel als mogelijk kunnen vermijden, want elke dag een puzzel samenleggen van bubbels is al zwaar genoeg, zonder annulaties die tot nieuwe berekeningen en extra werk zullen leiden.

Wat met deelname aan ander aanbod binnen dezelfde week?

Ouders en jongeren (= ook animatoren) mogen deelnemen aan ander aanbod.

Bij in- of uitgang staan ouders en kinderen dicht bij elkaar. Hoe pakken jullie dat aan?

Elke bubbel heeft een eigen ingang en uitgang. Op die manier kan afstand bij brengen en ophalen gegarandeerd worden. We roepen ouders op om enerzijds zo weinig mogelijk mee te komen tot aan de poort en anderzijds fysieke afstand te houden en zelf een mondmasker te voorzien voor situaties waarbij afstand houden moeilijk blijkt.

Moeten kinderen die zijn ingeschreven voor de combinatie met Ferm Kinderopvang apart inschrijven voor de namiddag op Joepla?

Kinderen die ingeschreven zijn voor de combinatie met Ferm Kinderopvang, waarbij Ferm Kinderopvang de kinderen in de voormiddag of de avond opvangt en hen in de namiddag naar Joepla brengen of ’s avonds komen halen, die moeten voor die dagen niet op voorhand ingeschreven worden.

Moeten kinderen die zijn ingeschreven voor een sportkamp in de voormiddag apart inschrijven voor de namiddag op Joepla?

Kinderen ingeschreven voor een sportkamp in combinatie met een namiddag op speelplein Joepla, volgen dezelfde logica als combinatie kinderopvang en combinatie Joeplakampen. Je moet dus in de week van de combinatie niet inschrijven voor die namiddagen.

Moeten kinderen die zijn ingeschreven via het inclusietraject apart inschrijven voor de speelpleinnamiddag?

Kinderen ingeschreven via het inclusietraject geven hun dagen door via mail naar speelpleinjoepla@lochristi.be. Zij moeten niet apart inschrijven via de webshop.

Gaan de uitstappen (zee, pretpark, zwembad, …) deze zomer door?

Alle uitstappen voor zomer 2021 werden jammer genoeg geschrapt.

Gaat de mobiele speelpleinwerking door?

Onze mobiele speelpleinwerking gaat door, maar op vrijdagen in plaats van woensdagen en enkel op vrijdagen 2, 16, 30 juli en 6, 13 augustus. Enkel de bewoners van de wijken die we bezoeken met de mobiele werking worden op de hoogte gebracht van onze komst.

Hoe organiseren jullie EHBO?

Het verzorgen van een verwonding organiseren we zoveel als mogelijk binnen de eigen bubbel. Als het verzorgen van een verwonding toch door iemand gebeurt die niet tot de eigen bubbel behoort, dan geldt deze maatregel:

 • Voor +12: kind en verzorger dragen een mondmasker. Wij voorzien dat mondmasker.
 • Voor kinderen jonger dan 12 jaar: enkel verzorger draagt een mondmasker.

Kan ik mijn kind vroeger komen ophalen?

We communiceren voor zomer 2021 dat vroeger afhalen niet lukt omdat dit zeer veel extra organisatie betekent. De voorbije zomers vroegen we, als het echt niet anders kon, om als ouder op het terrein te komen, om uw kind te zoeken tussen de andere spelende kinderen. Dat kan nu niet. Een kind zal ook niet op eigen initiatief en zonder begeleiding, tussen andere bubbels door, kunnen bewegen richting een uitgang.

Mijn kinderen zijn ingeschreven voor een Joeplakamp in de voormiddag. Hebben jullie liever dat ik hen kom ophalen na het kamp, om jullie werk in de middag te besparen?

De kinderen zijn meer dan welkom op het speelplein. Wij zijn er om de kinderen blij te maken en we willen er opnieuw een schitterende zomer van maken. Aangezien de kinderen een plaats innemen in de voormiddag, worden zij deel van de bubbel. Hun plaats kunnen we ’s middags niet aan andere kinderen geven.

Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie