Crea & Corona

Het CCP > CREA CORONA PLAN

! Medische fiche en grondplan van in- en uitgangen zijn onderaan deze pagina te vinden !

Veelgestelde vragen en antwoorden

Kan je, als jouw kind niet op voorhand werd ingeschreven, deelnemen aan de ateliers?

Neen, dit is niet mogelijk. We vragen ouders vooraf in te schrijven alvorens deel te nemen. Indien inschrijven via de website afgesloten werd, dient u contact op te nemen via crea@lochristi.be.

Is het invullen van de medische fiche noodzakelijk?

Elk kind dat in 2021 naar onze crea-ateliers komt, moet deze (online) medische fiche invullen. De medische fiche kan u online terugvinden via www.jeugdlochristi.be/crea. Dit formulier moet éénmalig ingevuld worden en is nadien een heel crea-jaar geldig.

U kan ons de ingevulde medische fiche bezorgen via mail (crea@lochristi.be) of via de post (K. Albertlaan 29, Lochristi).

Ophalen /afzetten kinderen

Slechts één lid van het gezin kan de kinderen brengen en afhalen voor de activiteit.

(Dit gebeurt buiten. Het gezinslid kan niet tijdens de activiteit ter plaatse blijven wachten.)

We voorzien per atelier aparte in- en uitgangen voor het afzetten en ophalen van kinderen (overzicht op plan!). Op die manier kan afstand bij brengen en ophalen gegarandeerd worden.

Afzetten en afhalen verloopt steeds buiten. We vragen ouders om onze gebouwen niet te betreden.

We roepen ook op om enerzijds zo weinig mogelijk mee te komen tot aan de ingang en anderzijds fysieke afstand te houden en een mondmasker te dragen bij het brengen / ophalen van uw kind(eren).


Een overzicht van de in- en uitgangen van de verschillende ateliers:

Woensdag

Zaterdag

Ingang / uitgang

Ingang / uitgang

ARTISTIEKOLOGIE

Deur lokaal

HANDIGE HANDEN

Deur lokaal

KLIEDERPLEZIER

Zandbak

CREATIEF MET KUNST

Zandbak

KUNSTIG KOKEN

Deur keuken

KUNSTIG KOKEN

Deur keuken

Moeten ouders bij afzetten/ophalen van de kinderen een mondmasker dragen?

Ja. We vragen met aandrang aan ouders om een mondmasker te dragen bij het afzetten/ophalen van uw kind(eren). Veiligheid boven alles!

Opdeling ateliers – locaties ingangen – verloop activiteiten

Kinderen en begeleiding die deelnemen aan de ateliers op één dag in één groep worden als één bubbel aanzien. We voorzien m.a.w. maximum 10 deelnemende kinderen per groep.

De capaciteit van onze ateliers werd daarom aangepast. Hieronder een overzicht.

Woensdag

Maximum aantal kinderen

Max. aantal begeleiding

Totaal

ARTISTIEKOLOGIE

10

2

12

KLIEDERPLEZIER

10

2

12

KUNSTIG KOKEN

10

2

12

Totaal

36

Zaterdag

Maximum aantal kinderen

Max. aantal begeleiding

Totaal

CREATIEF MET KUNST

2 x 10

3

23

HANDIGE HANDEN

10

2

12

KUNSTIG KOKEN

10

2

12

Totaal

47

Ondanks het gegeven dat alle deelnemers op één dag tot eenzelfde bubbel behoren, nemen wij bijkomende maatregelen om fysiek contact tussen groepen te vermijden.

* Wij voorzien aparte in- en uitgangen.

* Elk atelier beschikt over een eigen aparte binnen- en buitenruimte.

* Ateliers vermijden onderling contact met elkaar = distancing.

* We voorzien aparte pauzetijdstippen: groepen pauzeren met hun eigen atelier.

* We voorzien geen eten en drinken (tussendoortje) om tijdens de lesjes te consumeren.

* Bij mooi weer laten we de activiteiten zoveel mogelijk in de buitenlucht doorgaan.

* Externen kunnen niet zomaar in de bubbels. Social distancing en mondmaskers spelen hier een belangrijke rol.

Wat met broers en zussen?

We hoeven broers en zussen niet in hetzelfde atelier te plaatsen en kunnen hen dus beschouwen als twee aparte deelnemers.

Moeten kinderen mondmaskers dragen binnen de bubbel?

Neen. Aangezien onze deelnemers -12 zijn, dienen kinderen geen mondmasker te dragen tijdens de werking. Wij kunnen meegeven dat binnen bubbels contact met elkaar mogelijk is. Er moet geen afstand gehouden worden tussen de kinderen van eenzelfde bubbel en er moet geen mondmasker gedragen worden.

Zijn er momenten waarop er mondmaskers gedragen moeten worden?

We vermijden contact met externen en indien dat uitzonderlijk wel nodig zou blijken (dokter, ouder, collega, leverancier …), zal dit met fysieke afstand georganiseerd worden. Als er buiten de bubbel contact is met externen en fysieke afstand houden niet mogelijk is, dan moeten kinderen +12 verplicht een mondmasker dragen.

Draagt de begeleiding een mondmasker?

Ja, de begeleiding zal gedurende de activiteiten een mondmasker dragen. (Ook bij het onthaal, het ophalen van kinderen en bij aanwezigheid ouders.)

Wat als mijn kind ziek is of enkele dagen geleden ziek was?

Zieke kinderen (of begeleiders) kunnen niet deelnemen aan de ateliers.

Los van de covid-symptomen, kunnen kinderen of begeleiding die zich niet goed voelen maar geen covid- symptomen hebben, ook niet deelnemen aan de ateliers.

Ook kinderen en/of begeleiding die in contact kwamen met een besmet persoon en in quarantaine moeten blijven, kunnen in dit geval niet deelnemen aan onze ateliers.

Welke hygiënemaatregelen worden er genomen?

Kinderen wassen bij aankomst en voor vertrek extra de handen (of de begeleiding ontsmet deze met alcoholgel). Hoesten in de elleboog, niezen in een papieren zakdoek: dat blijft nodig. We voorzien het nodige materiaal en de nodige pictogrammen zodat het voor iedereen duidelijk is.

Het gebruiksmateriaal wordt voldoende ontsmet voor, tijdens en na de activiteit.

Ik kom terug van reis of verblijf in het buitenland. Mag mijn kind deelnemen aan de crea-ateliers?

We vragen om de richtlijnen van www.diplomatie.belgium.be/nl strikt op te volgen. Reisbestemmingen worden ingedeeld volgens een kleurencode waaraan duidelijke regelgeving is gekoppeld m.b.t. testing, afzondering en meer. Raadpleeg op de website welke stappen u dient te ondernemen vooraleer deel te nemen aan de ateliers.

Wat met deelname aan ander aanbod binnen dezelfde week?

Ons lokaal bestuur adviseert ouders en jongeren om geen spreiding van verschillend aanbod te plannen in dezelfde week. We volgen hiermee de richtlijnen van de federale overheid. In het belang van de eigen gezondheid en die van anderen is het de bedoeling dat kinderen en jongeren in dezelfde week één bubbel kiezen en zo weinig mogelijk contact hebben met anderen buiten hun bubbel. We rekenen hierbij op de verantwoordelijkheid van elke ouder, want hun keuze kan grote gevolgen hebben buiten het eigen gezin.

Gaan er uitstappen (museum, atelier, fabrikant, markt …) door?

Alle uitstappen voor dit creajaar worden –onder voorbehoud van versoepelingen- jammer genoeg voorlopig geschrapt.

Hoe organiseren jullie EHBO?

Het verzorgen van een verwonding organiseren we zoveel als mogelijk binnen de eigen bubbel. Als het verzorgen van een verwonding toch door iemand niet uit de eigen bubbel gebeurt, dan geldt deze maatregel als volgt:

- Voor kinderen jonger dan 12 jaar: enkel verzorger draagt een mondmasker.

- Voor +12: kind en verzorger dragen een mondmasker. Wij voorzien dat mondmasker.

Wat bij vermoeden van COVID-19?

We voorzien in een apart lokaal waar iemand met symptomen in afzondering kan.

Er werd vanuit de overheid een noodprocedure aangeleverd die we strikt volgen bij vermoeden van Covid-19.

  • Kind is ziek met een vermoeden van Covid-19 > kindje wordt onmiddellijk in quarantaine geplaatst.
  • Ouders worden opgebeld en komen het kind halen.
  • In de tijd die verstrijkt tot wanneer de ouders het kind ophalen, mag men (indien daarvoor toestemming werd gegeven via de medische fiche) 1 dosis paracetamol toedienen bij pijn of koorts.
  • Ouders nemen binnen de 24u contact op met hun huisarts.
  • We starten de lokale noodprocedure op. Deze kan je hier terug vinden. Via de link zal u steeds de laatste versie terugvinden.

Kan ik mijn kind vroeger komen ophalen?

We vragen om vooraf contact op te nemen met de jeugd- of cultuurdienst indien u uw kind vroeger wil ophalen. Indien deze niet bereikbaar is, dient u zich te wenden tot de begeleiding en buiten te wachten. Een kind zal zich ook niet op eigen initiatief en zonder begeleiding, tussen andere bubbels door, kunnen bewegen richting een uitgang.

Wat zijn de contactgegevens crea-ateliers en waar kan ik meer info omtrent crea vinden?

Via de webpagina www.jeugdlochristi.be/crea kan u heel wat praktische informatie raadplegen.

Per mail kan u ons bereiken via crea@lochristi.be

Telefonisch kan u contact opnemen met de jeugd- of cultuurdienst op het nummer 09/355.65.66 (jeugd) en 09/356.79.14 (cultuur)

Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie