Crea & Corona

Het CCP > CREA CORONA PLAN

! Medische fiche en grondplan van in- en uitgangen zijn onderaan deze pagina te vinden !

Veelgestelde vragen en antwoorden

Kan je, als jouw kind niet op voorhand werd ingeschreven, deelnemen aan de ateliers?

Neen, dit is niet mogelijk. We vragen ouders vooraf in te schrijven alvorens deel te nemen. Indien inschrijven via de website afgesloten werd, dient u contact op te nemen via crea@lochristi.be.

Is het invullen van de medische fiche noodzakelijk?

Elk kind dat in 2020 naar onze crea-ateliers komt, moet deze (online) medische fiche invullen. De online medische fiche kan u hier terug vinden. Om deze fiche te kunnen invullen is het belangrijk dat u ook de extra bijlage doorneemt. Deze kan u hier terug vinden. Dit formulier moet éénmalig ingevuld worden en is nadien een heel crea-jaar geldig.

U kan ons de ingevulde medische fiche printen bezorgen via mail (crea@lochristi.be) of via de post (K. Albertlaan 29, Lochristi).

Ophalen /afzetten kinderen

We voorzien per atelier aparte in- en uitgangen voor het afzetten en ophalen van kinderen. (overzicht op plan!). Op die manier kan afstand bij brengen en ophalen gegarandeerd worden.

Afzetten en afhalen verloopt dan ook steeds buiten. We vragen ouders om onze gebouwen niet te betreden.

We roepen ook op om enerzijds zo weinig mogelijk mee te komen tot aan de ingang en anderzijds fysieke afstand te houden en een mondmasker te dragen bij het brengen / ophalen van uw kind(eren).

Een overzicht van de in- en uitgangen van de verschillende ateliers:

Woensdag

Zaterdag

Ingang / uitgang

Ingang / uitgang

ARTISTIEKOLOGIE

Deur lokaal

HANDIGE HANDEN

Deur lokaal

KLIEDERPLEZIER

Poort onder luifel

CREATIEF MET KUNST

Poort onder luifel

KUNSTIG KOKEN

Deur keuken

KUNSTIG KOKEN

Deur keuken


Moeten ouders bij afzetten/ophalen van de kinderen een mondmasker dragen?

Ja. We vragen met aandrang aan ouders om een mondmasker te dragen bij het afzetten/ophalen van uw kind(eren). Veiligheid boven alles!


Opdeling ateliers – locaties ingangen – verloop activiteiten

Kinderen die deelnemen aan de ateliers op één dag worden als één bubbel aanzien. We voorzien m.a.w. maximum 50 aanwezige personen per dag (kinderen + begeleiding inclusief).

De capaciteit van onze ateliers werd daarom aangepast. Hieronder een overzicht.

Woensdag

Maximum aantal kinderen

Aantal begeleiding

Totaal

ARTISTIEKOLOGIE

14

2

16

KLIEDERPLEZIER

14

2

16

KUNSTIG KOKEN

12

2

14

Totaal

46

Zaterdag

Maximum aantal kinderen

Aantal begeleiding

Totaal

CREATIEF MET KUNST

20

3

23

HANDIGE HANDEN

10

2

12

KUNSTIG KOKEN

12

2

14

Totaal

49

Ondanks het gegeven dat alle deelnemers op één dag tot één bubbel behoren worden er bijkomende maatregelen genomen om fysiek contact tussen groepen te vermijden.

* Wij voorzien aparte in- en uitgangen.

* Elk atelier beschikt over een eigen aparte binnen- en buitenruimte.

* Ateliers vermijden onderling contact met elkaar = distancing.

* We voorzien aparte pauzetijdstippen : groepen pauzeren met hun eigen atelier.

* Bij mooi weer laten we de activiteiten zoveel mogelijk in de buitenlucht doorgaan.

* Externen kunnen niet zomaar in de bubbels. Social distancing en mondmaskers spelen hier een belangrijke rol.


Wat met broers en zussen?

We hoeven broers en zussen niet in hetzelfde atelier te plaatsen en kunnen hen dus beschouwen als twee aparte deelnemers.


Moeten kinderen mondmaskers dragen binnen de bubbel?

Neen. Kinderen dienen geen mondmasker te dragen tijdens de werking. Wij kunnen meegeven dat binnen bubbels contact met elkaar mogelijk is. Er moet geen afstand gehouden worden tussen de kinderen en begeleiders van eenzelfde bubbel en er moet geen mondmasker gedragen worden.


Zijn er momenten waarop er mondmaskers gedragen moeten worden?

We vermijden contact met externen en indien dat uitzonderlijk wel nodig zou blijken (dokter, ouder, collega, leverancier, …) dan zal dit met fysieke afstand georganiseerd worden. Als er buiten de bubbel contact is met externen en fysieke afstand houden niet mogelijk is, dan moeten kinderen +12 verplicht een mondmasker dragen.


Draagt de begeleiding een mondmasker?

Vaste begeleiding hoort bij de bubbel en hoeft dan geen mondmasker te dragen of afstand te nemen tijdens de werking. Bij het onthaal en ophalen van kinderen, bij aanwezigheid ouders, zal de begeleiding een mondmasker dragen.

Verschil kinderen -12 of +12 Kinderen onder 12 jaar zijn minder een bron van besmetting en zijn minder vatbaar voor het virus. Kinderen en jongeren die ouder zijn dan 12 jaar vormen een groter gevaar voor besmetting. Bubbels hoeven geen rekening te houden met deze leeftijdsgrens, maar in een bubbel waar deelnemers –12 en +12 samen spelen, past men de regels toe die van toepassing zijn op +12.

Bij +12 is er meer aandacht voor de aard van de activiteit. Intensief contact, insmeren of schminken zijn af te raden.

Vanaf de leeftijd van 12 jaar is er meer kans op doorgeven van het virus dus worden strengere maatregelen rond hygiëne opgelegd bv. m.b.t. intensief contact (= te mijden) of strikt gebruik van mondmaskers bij contact met externen. Je hoeft in je bubbels geen rekening te houden met deze strikte leeftijdsscheiding, maar het is wel aan te raden om een hele bubbel op dezelfde manier te ‘behandelen’ en dus volgens de strengste maatregelen.


Wat als mijn kind ziek is of enkele dagen geleden ziek was?

Was je kind ziek vóór de start (minimaal 3 dagen terugtellen) van de activiteit of tijdens de activiteit? Dan mag je kind niet (meer) deelnemen. Dat geldt voor kinderen, jongeren en begeleiding.


Welke hygiënemaatregelen worden er genomen?

Kinderen wassen bij aankomst en voor vertrek extra de handen (of de begeleiding ontsmet deze met alcoholgel). Hoesten in de elleboog, niezen in een papieren zakdoek: dat blijft nodig. We voorzien het nodige materiaal en de nodige pictogrammen, zodat het voor iedereen duidelijk is.


Ik kom terug van reis. Mag mijn kind deelnemen aan de crea-ateliers?

We vragen om de richtlijnen van www.diplomatie.belgium.be/nl strikt op te volgen. Reisbestemmingen worden ingedeeld volgens een kleurencode waaraan duidelijke regelgeving is gekoppeld m.b.t. testing, afzondering en meer. Raadpleeg op de website welke stappen u dient te ondernemen vooraleer deel te nemen aan de ateliers.


Wat met deelname aan ander aanbod binnen dezelfde week?

Ons lokaal bestuur adviseert ouders en jongeren om geen spreiding van verschillend aanbod te plannen in dezelfde week. We volgen hiermee de richtlijnen van de federale overheid. In het belang van de eigen gezondheid en die van anderen, is het de bedoeling dat kinderen en jongeren in dezelfde week één bubbel kiezen en zo weinig mogelijk contact hebben met anderen buiten hun bubbel. We rekenen hierbij op de verantwoordelijkheid van elke ouder, want hun keuze kan grote gevolgen hebben buiten het eigen gezin.


Gaan er uitstappen (museum, atelier, fabrikant, markt …) door?

Alle uitstappen voor dit creajaar worden –onder voorbehoud van versoepelingen- jammer genoeg voorlopig geschrapt.


Hoe organiseren jullie EHBO?

Het verzorgen van een verwonding organiseren we zoveel als mogelijk binnen de eigen bubbel. Als het verzorgen van een verwonding toch door iemand gebeurt die niet tot de eigen bubbel behoort, dan geldt deze maatregel:

- Voor +12: kind en verzorger dragen een mondmasker. Wij voorzien dat mondmasker.

- Voor kinderen jonger dan 12 jaar: enkel verzorger draagt een mondmasker.

Kind is ziek maar heeft geen Covid-19 symptomen > ouders worden opgebeld en komen het kind halen. Het kind dient 3 dagen genezen te zijn vooraleer terug te kunnen deelnemen aan onze ateliers.


Wat bij vermoeden van COVID-19?

We voorzien in een apart lokaal waar iemand met symptomen in afzondering kan.

Er werd vanuit de overheid een noodprocedure aangeleverd die we strikt volgen bij vermoeden van Covid-19.

  • Kind is ziek met een vermoeden van Covid-19 > kindje wordt onmiddellijk in quarantaine geplaatst.
  • Ouders worden opgebeld en komen het kind halen.
  • In de tijd die verstrijkt tot wanneer de ouders ophalen mag men (indien daarvoor toestemming werd gegeven via de medische fiche) 1 dosis paracetamol toedienen bij pijn of koorts.
  • Ouders nemen binnen de 24u contact op met hun huisarts.
  • We starten de noodprocedure op. Deze kan je hier terug vinden. Die noodprocedure wijzigt af en toe vanuit de overheid. Via de link zal u steeds de laatste versie terugvinden.


Kan ik mijn kind vroeger komen ophalen?

We vragen om vooraf contact op te nemen met de jeugd- of cultuurdienst indien u uw kind vroeger wil ophalen. Indien deze niet bereikbaar is, dient u zich te wenden tot de begeleiding en buiten te wachten. Een kind zal zich ook niet op eigen initiatief en zonder begeleiding, tussen andere bubbels door, kunnen bewegen richting een uitgang.

Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie