Jeugdraad

 Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!

 De Jeugdraad...Wat is dat voor beest?

De Jeugdraad is een toffe verzameling van jongeren die in een jeugdvereniging zitten, jongeren van de jeugdhuizen, speelpleinwerking, scholen, enz., maar ook jongeren die niet in een jeugdvereniging zitten!


 Wat doet de jeugdraad nu eigenlijk?

Samen een bruisende en dynamische groep vormen die vol enthousiasme de belangen van de Lootse jeugd behartigt!
Dat is het hoofddoel van een jeugdraad!
De jeugdraad geeft adviezen aan het gemeentebestuur over alles wat de jeugd (kinderen en jongeren) aanbelangt, organiseert zelf activiteiten voor de jeugd, buigt zich over problemen en behoeften in het jeugdwerk, enz.
Zij zorgen ervoor dat jullie jongeren je thuis voelen, geïnspireerd worden en actief zijn binnen je eigen gemeente.

 Waaruit bestaat het dagelijks bestuur?

Het dagelijks bestuur bestaat uit een vijftiental enthousiaste jongeren die zich willen verdiepen in het jeugdbeleid.

Maandelijks komen ze samen en bereiden ze de jeugdraadactiviteiten voor, bepalen de agenda van de algemene vergadering, denken inhoudelijk na rond allerhande jeugdthema's, werken bepaalde zaken verder uit in kleine werkgroepen (bv. WG fuifbeleid, WG jeugdinformatie, WG tienerwerking), enz.

De algemene vergadering van de Jeugdraad komt drie keer per jaar samen.
Tijdens deze vergadering zijn alle Lootse jeugdverenigingen, scholen, politieke strekkingen en jongeren die niet tot een vereniging behoren, vertegenwoordigd.
Hier worden belangrijke jeugditems besproken, activiteiten voorgesteld, informatie uitgewisseld, enz.


Activiteiten van de jeugdraad:

  • Tienerwerking
  • Weekend van de Jeugd
  • Uitleendienst
  • Lokalentocht
  • Vergadering voor de hoofdleiding van jeugdverenigingen
  • EHBO-avond voor jeugdverenigingen en scholen
  • ...

Contact

Voorzitter: Simon Bonne, Hellestraat 25, 9080 Lochristi, jeugdraad@lochristi.be  

Secretaris: Christoff Van Acker, Koning-Albertlaan 29b, 9080 Lochristi, jeugd@lochristi.be, 09 355 65 66

Penningmeester: De Vijlder Sofie

Ambassadeurs: Leysen Fleur, Mottart Lies, Van den Hende Nathan, Angie Martens, Quinten De Sweemer 

Share | | Print