Gemeente Lochristi staat tot uw dienst!

 

  De jeugddienst is dé link tussen het gemeentebestuur en de jongeren uit Lochristi. Zij zijn de
  bemiddelaars tussen jeugd en overheid.  De belangen van de kinderen en jongeren zijn daarbij
  hun uitgangspunten.


  Wat kan je van deze gemeentelijke dienst verwachten?


Op de jeugddienst kan je terecht met al je vragen. Zij doen hun uiterste best om een zo duidelijk en zo volledig mogelijk antwoord te verschaffen. Zoniet, dan word je door één van de jeugddienstmedewerkers begeleid naar het vinden van een dienst of instantie waar je de antwoorden zeker kan vinden.

Share | | Print